Rahvusvaheline vedu

Rahvusvahelised konteinerveod Aasiast, Euroopast, Aafrikast, Lõuna- ja Põhja-Ameerikast Venemaale ja SRÜ riikidesse:
 • multimodaalsed kaubaveod
 • mere-, raudtee-, maanteetransport
 • konteinervedu „ukselt ukseni“ kui „sadamast sadamani“
 • täis- ja osakonteinerveod (FCL, LCL)
 • kaubade töötlus sadamates, raudtee terminalides ja ladudes
 • dokumentide töötlemine ja ettevalmistamine
 • pealelaadimisoperatsioonide – ja mahalaadimisoperatsioonide korraldamine
 • projektiveoste vedu eriseadmete abil (Flat Rack, Open Top)
Rahvusvahelised autoveod Euroopast valdavalt Venemaale ja SRÜ riikidesse:
 • konteinervedu (20DC, 40DC, 40HC, 45HC, FR, OT, Reefer, TANK)
 • tentveod 92m3, 100m3, 120m3
 • Temperatuuritundlike kaupade veod
 • Ülegabariidilised veod
 • ADR kaupade veod
 • TIR, CMR, tollideklaratsiooni vormistamine
LENNU TRANSPORT:
 • Kaubade tollivormistus nende impordil, ekspordil või transiidil läbi Eesti Vabariigi tolliterritooriumi
 • Tolli- ja muude maksude tasumine Venemaal
 • Optimaalsete impordi-ekspordi operatsiooniskeemide välja töötamine
RAUDTEE TRANSPORT:
 • Rasketehnika rent (raskeveotreilerid, kallurid)
 • Kasutatud merekonteinerite müük
 • Kindlustus
 • Survay ja fumigatsioon
 • Tolliagendi teenused